REGULAMIN STREFY SAUN

Regulamin Strefy Saun

1. Strefa Saun jest integralną częścią budynku Krytej Pływalni Fundacji Elektrowni Rybnik przy ul. Podmiejskiej 47 i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni i niniejszego regulaminu.

2.
Przed wejściem do pomieszczeń Strefy Saun należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3.
Wejście na Strefę Saun, równoznaczne jest z jego akceptacją.

4.
Pobyt w Strefie Saun jest rozliczany zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. Opłata za korzystanie z pozostałych usług takich jak basen oraz grota solna, naliczana jest przy wyjściu w kasie basenu.

5.
Każdy klient przed wejściem do Strefy Saun musi skorzystać z szatni znajdującej się w Strefie Basenu.

6.
Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub, których dolegliwości nie są przeciwwskazaniem do korzystania z nich, najlepiej po konsultacji z lekarzem przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

7.
Klienci korzystają z saun na własną odpowiedzialność, dlatego nie zaleca
się wchodzenia do saun w biżuterii lub innych metalowych ozdobach ciała. Obsługa saunarium nie prowadzi depozytu.

8.
Z saun może korzystać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

9.
Do Strefy Sauny nie można wnosić telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń multimedialnych.

10.
Strefa Saun to miejsce wypoczynku, ciszy i spokoju. Użytkownicy są zobowiązani
do zachowania, które nie jest uciążliwe dla pozostałych saunowiczów.

11.
W Strefie Saun obowiązkowo chodzi się w klapkach.

12.
Przed wejściem do sauny, koniecznie bierzemy prysznic z użyciem środków myjących. Wskazane jest wytarcie ciała do sucha.

13.
Do pomieszczenia sauny wchodzimy bez klapek, które zostawiamy przed wejściem,
w sposób umożliwiający innym komfortowe i bezpieczne korzystanie ze Strefy Saun.

14.
Sauny są strefą beztekstylną i wejście do saun dozwolone jest jedynie w ręczniku bądź prześcieradle wykonanym ze 100% bawełny, które nie pozostawia odbarwień
na deskach w saunie.

15.
Z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych gości, w saunie suchej oraz biosaunie, zabrania się polewania kamieni wodą oraz schładzania ich lodem, a w szczególności stosowania własnych substancji zapachowych (np. olejki, koncentraty, substancje inhalacyjne itp.). Tylko Saunamistrz uprawniony jest do tego typu działań, ze względu na posiadaną wiedzę oraz praktykę w tej dziedzinie.

16.
Ceremonie saunowe, mogą odbywać się codziennie o wyznaczonych godzinach
i prowadzone będą przez doświadczonych Saunamistrzów. Ceremonie trwają od kilku do kilkunastu minut. Kilka minut przed seansem, sauna jest wietrzona, celem natlenienia i przygotowania jej do ceremonii saunowej. Na czas wietrzenia sauny, opuszczamy jej pomieszczenie.

17.
W trakcie trwania ceremonii saunowej nie wchodzimy do sauny. Należy zaczekać
na zakończenie ceremonii z Saunamistrzem.

18.
Z łaźni parowej korzystamy bez ręcznika. Siedzisko należy opłukać przed i po skorzystaniu z niego.

19.
Po wyjściu z sauny należy wziąć prysznic.

20.
Z baseniku z zimną wodą, korzystamy zawsze po prysznicu i bez odzienia. W baseniku z zimną wodą nie wolno używać żadnych środków kosmetycznych.

21.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wskakiwania do jacuzzi oraz baseniku
z zimną wodą.

22.
Przed wejściem i po kąpieli w jacuzzi, korzystamy z prysznica.

23.
Jacuzzi jest włączone do strefy nagości, wobec czego – korzystamy z niego bez strojów kąpielowych.

24.
Kosmetyków przeznaczonych do korzystania w saunie np. wszelkiego rodzaju peelingi, maseczki do włosów, można używać wyłącznie w łaźni parowej. Można korzystać jedynie z kosmetyków zakupionych w Fundacji Elektrowni Rybnik. Klienci mogą korzystać z własnych kosmetyków pod prysznicem w strefie basenowej (mycie ciała, włosów, peeling itp.)

25.
Strefa wypoczynku wyposażona jest w leżaki oraz miejsca siedzące, z których korzystamy wyłącznie po osuszeniu ciała i po uprzednim przykryciu siedziska suchym ręcznikiem. Nie zajmujemy siedziska poprzez rozłożenie ręcznika, jeśli opuszczamy je na dłuższą chwilę.

26.
Nie zajmujemy miejsc w saunie, poprzez zostawianie rozłożonych ręczników. Wychodząc z sauny, zabieramy ze sobą swoje rzeczy.

27.
W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z sauną np. korytarz lub „strefa basenu i groty solnej” należy poruszać się z okrytymi miejscami intymnymi.

28.
W kasie basenu oraz w Strefie Saun, istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroka, ręcznika czy prześcieradła, na czas pobytu w Strefie Saun (opłata naliczana w kasie). Wypożyczone rzeczy należy zostawić w kasie basenu przed rozliczeniem zegarka.

29.
Opłata za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego szlafroka wynosi 250 zł, za ręcznik 80 zł, za prześcieradło 60 zł.

30.
W Strefie Saun, obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu (w tym e-papierosów). Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem alkoholu, nie będą wpuszczane do Strefy Saun.

31.
Nie zalecane jest wchodzenie do sauny w szkłach kontaktowych oraz okularach. Klient na własną odpowiedzialność nosi w saunie okulary i szkła kontaktowe.

32.
W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie zasłabnięcia lub wypadku. Nie wolno używać przycisków bez uzasadnionego powodu.

33.
Na terenie Saunarium zabronione są wszelkiego rodzaju nieobyczajne zachowania bądź zachowania uznane społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe bądź wywołujące
u innych osób uczucie skrępowania czy zażenowania. Wszelkie tego rodzaju zachowania innych użytkowników należy natychmiast zgłaszać personelowi Saunarium.

34.
Z wszystkich urządzeń i wyposażenia Saunarium należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się w szczególności regulacji lub manipulowania przy urządzeniach elektrycznych lub grzewczych lub ingerencji w jakiekolwiek systemy czy instalacje zlokalizowane na terenie Saunarium.

35.
Osoby, które niszczą lub uszkadzają wyposażenie obiektu, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

36.
Wszelka działalność zarobkowa w Strefie Sauny jest zabroniona.

37.
Pracownicy Fundacji Elektrowni Rybnik mogą chwilowo ograniczyć lub wyłączyć wstęp
do Strefy Sauny, bądź jej części np. w związku z przekroczeniem maksymalnej liczby osób korzystających czy organizacji imprez zamkniętych.

38.
Organizowanie wszelkich imprez grupowych może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownictwa, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

39.
Za rzeczy wartościowe i pozostawione w nieprawidłowo zamkniętych szafkach, Fundacji Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności.

40.
Rzeczy znalezione w Strefie Sauny lub na terenie całego obiektu, należy przekazać personelowi.

41.
Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych, nie stosujące się do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i regulaminu ogólnego Pływalni Krytej oraz zaleceń pracowników Fundacji mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

42.
Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.

43.
Fundacja Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.