Fundacja Elektrowni Rybnik – lokalny wymiar społecznej odpowiedzialności

3 marca 2021 r. rybnicka Fundacja PGE Energia Ciepła zmieniła nazwę na Fundacja Elektrowni Rybnik. Stało się to w wyniku rejestracji przez sąd procesu połączenia obu fundacji.

Fundatorem Fundacji Elektrowni Rybnik jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która od stycznia 2020 roku jest właścicielem aktywów Elektrowni Rybnik.

Fundacja Elektrowni Rybnik działa lokalnie oraz kontynuuje zadania i cele statutowe rybnickiej fundacji, która istnieje od roku 2004 i prowadzi swoją działalność w centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym, na które składają się kryte pływalnie, zakład rehabilitacji leczniczej, saunarium, grota solna, pracownie kół zainteresowań, klub fitness oraz sale widowiskowe.

Obszar lokalnego funkcjonowania Fundacji obejmuje m.in.:

  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • pomoc społeczną.

Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.

Organy Fundacji Elektrowni Rybnik


Zarząd:

Katarzyna Dutkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik

Barbara Śmieja – Wiceprezes Zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik


Rada Fundacji:

Andrzej Kopertowski

Tadeusz Kukiełka

Mieczysław Koczy

Adam Muszala

Beata Kisiel

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.